INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WYDARZENIA

Konkurs fotograficzny „OKO na pracę”

 

Zdjęcia OKO na pracę

 

Konkurs filmowy „KADR na pracę”

 

Zdjęcia Kadr na pracę

 

Konferencja „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji” w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego


PARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube
tps://www.youtube.com/channel/UC1ATgVf4iveAXD5JruKZmHw?view_as=subscriber"> INFOdoradca+ - kanał na YouTube